Barium sulfat ýagyşy (JX90)

Gysga düşündiriş:

Ulag gaplamasy: goşa gaplamak, plastmassa dokalan halta bilen içki gaplamak üçin polietilen film sumkasy ýa-da daşarky gaplama bilen birleşdirilen plastmassa dokalan torba Net agramy 25 ýa-da 50kg.Rainagyşdan, çyglylykdan we täsirden gaça durmak üçin ulagda bolmaly.


 • Molekulýar formula:BaSO4
 • Molekulýar agram:233.40
 • Önümiň hili:GB / T2899-2008
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Ulag gaplamasy: goşa gaplamak, plastmassa dokalan halta bilen içki gaplamak üçin polietilen film sumkasy ýa-da daşarky gaplama bilen birleşdirilen plastmassa dokalan torba Net agramy 25 ýa-da 50kg.Rainagyşdan, çyglylykdan we täsirden gaça durmak üçin ulagda bolmaly.

  Tehniki maglumatlar

  ● Haryt önümi: Ygtyýarly BaSo4 (JX90)

  Molekulýar formula : BaSO4

  Molekulýar agramy: 233.40

  Product Önümiň hili: GB / T2899-2008

  Spesifikasiýa

  Indeksiň ady I
  Classokary derejeli önüm
  BaSO4 Mazmuny % ≥ 98.5
  105 ℃ üýtgewsiz % ≤ 0.10
  suwda ereýän mazmun % ≤ 0.10
  Fe Mazmuny % ≤ 0.004
  Aklyk % ≥ 97
  Nebitiň siňdirilmegi g / 100g 10-20
  PH bahasy   6.5-9.0
  Inçe % ≤ 0.2
  Bölejikleriň ululygynyň derňewi 10μm-den az % ≥ 80
  5μm-den az % ≥ 60
  2μm-den az % ≥ 25
  D50   0.8-1.0
  (biz / sm) 100

  Sorag-jogap

  1. Gurşuň ortaça wagty näçe?

  Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

  2. Haryt kepilligi näme?

  Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

  3. Önümleriň ygtybarly we ygtybarly iberilmegini kepillendirýärsiňizmi?

  Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen howp gaplamalaryny we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

  4. ippingük daşama tölegleri barada näme aýdyp bilersiňiz?

  Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.Ulag çykdajylary, adatça, iň amatlydyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler