Öýjükli metbugat

  • Forged Grinding Ball For Ball Mills In Mines And Cement Plants

    Magdanlarda we sement zawodlarynda top degirmenleri üçin galp üweýji top

    EASFUN, diametri 125 mm-den ýokary ýa-da aýratyn talaplary bolan müşderilere adaty ýasalan top önümlerini hödürleýär.Galp toplar adaty derejeli çig malymyzdan ýasalýar.IRAETA-nyň galp toplary öndürmek boýunça bäş ýyldan gowrak tejribesi bar.Topyň ululygynyň birmeňzeşdigini we olaryň tekiz ýüzüne eýe bolmagyny üpjün edýäris.Her topuň berk söndürilmegine we ýylylygy bejermek düzgünlerine tabyn bolmagyny üpjün edýäris.

  • Ball Mill High Chromium Alloy Casted Grinding Ball

    “Ball Mill” ýokary hrom garyndysy üweýji top

    Hrom ýasalan toplar poroşok taýýarlanylanda we sementiň, metal magdanlarynyň we kömür çigidiniň ultra-inçe poroşoklarynda giňden ulanylýar.Olar ýylylyk energiýasy, himiýa in engineeringenerçiligi, keramiki boýag, ýeňil senagat, kagyz öndürmek we magnit materiallary pudaklarynda ulanylýar.Galp üweýji toplaryň ajaýyp berkligi bar, tegelek görnüşini gorap saklaň, pes könelmegi we ýyrtylmagy pes.