Natriý karbonaty

  • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

    Senagat gazlandyrylan kül natriý karbonaty

    ýeňil natriý karbonat ak kristal tozy, agyr natriý karbonat ak inçe bölejikdir.

    Senagat natriý karbonaty aşakdakylara bölmek bolar: Senagatda ulanmak üçin agyr natriý karbonaty we ulanylyşyna görä senagatda ulanmak üçin natriý karbonaty II kategoriýa.