Ammiak Dibutil Ditiofosfat

Gysga düşündiriş:

Ak-açyk çal poroşok, yssyz, howada akýan, suwda ereýän, himiki taýdan durnukly.


 • Molekulýar formula:(C4H9O) 2PSS · NH4
 • Esasy mazmun:Ammiak dibutil ditiofosfat
 • CAS belgisi:53378-51-1
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Tehniki maglumatlar

  ● Molekulýar formula: (C4H9O) 2PSS · NH4

  ● Esasy mazmuny: Ammiak dibutil ditiofosfat

  ● CAS No.:53378-51-1

  ● Töleg şertleri: L / C, T / T, Wiza, Kredit kartoçkasy, Paypal, Western Union

  Spesifikasiýa

  Haryt

  Spesifikasiýa

  Birinji synp

  Ikinji synp

  Eräp bilmeýän% , ≤

  0.5

  1.2

  Mineral maddalar% , ≥

  95

  91

  Daş görnüşi

  Ak reňkden demir çal poroşok

  Arza

  Reňkli demir magdanlarynyň flotasiýasy üçin gowy kollektor we dogan hökmünde ulanylýar.Mis, gurşun, kümüş we beýleki polimental sulfid magdanlaryna we işjeňleşdirilen sink sulfidine aýratyn aýralyk täsirleri bar;nikel we antimilli sulfid magdanlarynyň flotasiýasynda hem ulanylýar, şeýle hem refrakter sulfid nikel magdany, garylan sulfid we oksid nikel magdany, sulfid magdanynyň we gangunyň orta magdany üçin ýörite täsirli;aşgazan pulpasyndaky pirit we pirotit üçin gowşak kollektor, galena üçin has gowy;platiniň, altynyň we kümüşiň dikeldilmegi üçin hem peýdalydyr.

  Gaplamak

  Gaplamak: Polat deprek, sap agramy 100kg / deprek;agaç guty, arassa agramy 850kg / guty; dokalan halta, arassa agramy 40kg / sumka.

  Saklaýyş transporty: Suwdan, gün şöhlesinden we otdan goramak üçin, ýatmazlyk, tersine bolmaz

  Bellik: Önüm müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanyp bilner.

  iron vitriol (4)
  iron vitriol (3)

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Biz Hytaýda örän hakyky we durnukly üpjün ediji we hyzmatdaş, birini hödürleýäris - hyzmaty bes edýäris we siziň üçin hiline we töwekgelçiligine gözegçilik edip bileris.Bizden hiç hili aldaw ýok.

  Sorag-jogap

  1-nji sorag: Tölegiňiz näme?

  J: Göz astynda TT we LC, Visa, Kredit kartoçkasy, Paypal, Western Union.

  2-nji sorag: Mysal iberip bilersiňizmi?

  J: Öz synagyňyz üçin önüm nusgalaryny ibermekden hoşal.Nusgalary soramak üçin baş sahypanyň aşagyndaky (sagda, "Hyzmatlar" bölüminde "Nusga sora" düwmesine basyň.(Ippingük daşama çykdajylarynyň müşderi tarapyndan tölenmelidigini görkezmegiňizi haýyş edýäris).

  3-nji sorag: qualityokary hilli harytlary nädip kepillendirmeli?

  J: Biz size harytlardan tötänleýin nusga iberýäris, harytlar bilen deňeşdirip bilersiňiz ýa-da SGS ýa-da BV ýa-da Intertek tarapyndan synap bilersiňiz.

  4-nji sorag: gowşuryş wagtyňyz näçe?

  J: Adatça kiçi kwartal üçin tölegden 7-15 gün soň.we uly qty ýa-da ýörite sargyt bolanda size habar berer.

  5-nji sorag: arzanladyş barmy?

  J: Hawa, ilkinji şertnama we yzygiderli sargyt we gowy töleg üçin size arzanladyş bermegi göz öňünde tutup bileris.

  6-njy sorag: Sargyt nädip tölemeli we başlamaly?

  J: Ilki bilen tassyklamak we tölemek üçin size Proforma faktura iberýäris.bankyňyzy çalt alanymyzda önümçilige başlarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler