Natriý Bikarbonat

  • Baking Soda Industrial Grade Sodium Bicarbonate

    Bişirilen soda senagat derejeli natriý bikarbonat

    Natriý bikarbonat beýleki köp sanly himiki çig mal taýýarlanylanda möhüm komponent we goşundydyr.Natriý bikarbonat tebigy PH buferleri, katalizatorlar we reaktiwler, dürli himiki serişdeleri daşamakda we saklamakda ulanylýan stabilizatorlar ýaly dürli himiki serişdeleri öndürmekde we bejermekde hem ulanylýar.