Arassalamak

 • Industrial Soda Ash Sodium Carbonate

  Senagat gazlandyrylan kül natriý karbonaty

  ýeňil natriý karbonat ak kristal tozy, agyr natriý karbonat ak inçe bölejikdir.

  Senagat natriý karbonaty aşakdakylara bölmek bolar: Senagatda ulanmak üçin agyr natriý karbonaty we ulanylyşyna görä senagatda ulanmak üçin natriý karbonaty II kategoriýa.

 • Manufacturers Supply Industry Borax Anhydrous

  Öndürijiler Boraks suwsuzlygy üpjün edýär

  13-16% konsentrasiýasy bolan ergin emele getirmek üçin metanolda ýuwaş-ýuwaşdan ereýär.suwly ergin, alkogolda eräp bilmeýän gowşak gidroksidi.

  Suwsuz boraks, boraks 350-450 to gyzdyrylanda alnan önümdir.Howada ýerleşdirilende, gigroskopiki taýdan boraks dekidrat ýa-da boraks pentahidrata öwrülip biler.