Boraks suwsuz

  • Manufacturers Supply Industry Borax Anhydrous

    Öndürijiler Boraks suwsuzlygy üpjün edýär

    13-16% konsentrasiýasy bolan ergin emele getirmek üçin metanolda ýuwaş-ýuwaşdan ereýär.suwly ergin, alkogolda eräp bilmeýän gowşak gidroksidi.

    Suwsuz boraks, boraks 350-450 to gyzdyrylanda alnan önümdir.Howada ýerleşdirilende, gigroskopiki taýdan boraks dekidrat ýa-da boraks pentahidrata öwrülip biler.