Peýda ýygnaýjy Dithiocarbamate ES (SN-9 #)

Gysga düşündiriş:

Akdan sähelçe çal sary akýan kristalizasiýa ýa-da poroşok görnüşleri, suwda eräp, kislotanyň araçy ergininde dargamak.


 • Molekulýar formula:(C2H5) 2NCSSNa · 3H2O
 • Molekulýar agram:225.3
 • CAS belgisi:53378-51-1
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Akdan sähelçe çal sary akýan kristalizasiýa ýa-da poroşok görnüşleri, suwda eräp, kislotanyň araçy ergininde dargamak.

  Esasy ulanylyşy: Ksantat we ditiofosfatdan has gowy kollektiwligi bolan mis, gurşun, antimonit we beýleki sulfid minerallary üçin täsirli kollektor. Eger ýokary aşgar şertlerinde flotasiýa ulanylsa. Gurşun bilen sinkiň arasyndaky bölüniş flotasiýa täsirini az-kem gowulandyryp biler. ýa-da hiç hili sianid bolmazdan.

  Tehniki maglumatlar

  ● Önümiň ady: DITHIOCARBAMATE ES (SN-9 #)

  ● Molekulýar formula: (C2H5) 2NCSSNa · 3H2O

  ● Molekulýar agram: 225.3

  ● Esasy mazmuny: natriý dietil ditiokarbamat

  ● CAS No.:53378-51-1

  ● Töleg şertleri: L / C, T / T, Wiza, Kredit kartoçkasy, Paypal, Western Union

  Spesifikasiýa

  Haryt

  Spesifikasiýa

  Birinji synp

  Ikinji synp

  Arassalygy% , ≥

  94

  90

  Mugt aşgar% , ≤

  0.6

  1.0

  Daş görnüşi

  Ak reňkden sähelçe ak reňkli kristalizasiýa ýa-da poroşok

  Arza

  Sulfid mineralynyň flotasiýasy üçin iň oňat kollektor hökmünde ulanylýan kollektoryň öndürijiligi ksantat we ditiofosfat bilen meňzeýär, ýöne olar bilen deňeşdirilende güýçli kollektoryň, çalt flotasiýa tizliginiň, az mukdarda we ş.m.Pirit üçin gowşak kollektor bolany üçin sulfid magdanlary üçin flotasiýada gowy saýlama bolmagy;Mis, gurşun, sink, stibnit we beýleki sulfid minerallaryna gowy flotasiýa täsirleri;ýokary aşgarlyk şertlerinde gurşun bilen sinkiň bölüniş täsirini gowulandyryp biler.

  Gaplamak

  Gaplamak: Polat deprek, sap agramy 100kg / deprek;Dokalan halta, arassa agramy 40kg / sumka.

  Saklamak: Salkyn, gurak, şemalladylýan ammarda saklaň.

  Bellik: Önüm müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanyp bilner.

  iron vitriol (4)
  iron vitriol (3)

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.Synag üçin nusga alyp bilerinmi?

  Hawa, size mugt töleg nusgasyny iberip bileris, diňe halkara kurýer tölegini tölärsiňiz.

  2-nji sorag.Nusgany näçe wagtlap iberip bilersiňiz?

  Mysal üçin, gowşuryşy tassyklanymyzda 2-3 günüň dowamynda nusgany iberip bileris.

  3-nji sorag.Hiliňizi nädip üpjün edip bilersiňiz?

  Hilini barlamak üçin garaşsyz laboratoriýamyz bar, ammarda diňe ökde önümler goýulyp bilner, iberilende ýene synag ederis, diňe ökde önümler iberilip bilner.

  Önüm çeşmesi ulgamymyz bar, iň bolmanda 1 ýyl nusgany saklarys, hilimizde näsazlyk bar bolsa, mugt ret edip bilersiňiz.

  SGS Öňünden iberiş elýeterli

  4-nji sorag.MOQ näme?

  Bu yzygiderli önümlerimiz, ilkinji gezek hyzmatdaşlyk üçin zerur mukdary hödürläp bileris, bize zerur mukdaryny aýdyp bilersiňiz.

  5-nji sorag. Töleg şertleriňiz näme?

  Özüňize amatlylyk hökmünde TT, LC, West Union, Paypal, Pul gramy bilen töläp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler