Önümler

 • Bariý sulfat ýagyşy (JX90)

  Bariý sulfat ýagyşy (JX90)

  Ulag gaplamasy: goşa gaplamak, plastmassa dokalan halta bilen içki gaplamak üçin polietilen film sumkasy ýa-da daşarky gaplama bilen birleşdirilen plastmassa dokalan halta Net agramy 25 ýa-da 50kg.Rainagyşdan, çyglylykdan we täsirden gaça durmak üçin transportda bolmaly.

 • Sary reňkli we gyzyl reňkli senagat natriý sulfidi

  Sary reňkli we gyzyl reňkli senagat natriý sulfidi

  Kükürt boýaglaryny öndürmekde azaldýan serişde ýa-da mordant serişdesi, reňkli metalurgiýa senagatynda flotasiýa serişdesi, pagta ölmek üçin mordant serişdesi hökmünde ulanylýar, aşgazan senagatynda, derman senagatynda käbir fenasetin öndürýän, elektroplat senagatynda, gidrizirlemek üçin ulanylýar.

 • Kokos gabygy Granular işjeňleşdirilen uglerod

  Kokos gabygy Granular işjeňleşdirilen uglerod

  Highokary hilli kokos gabygyndan ýasalan kokos gabygy granulasy işjeňleşdirilen uglerod, tertipsiz däne, ýokary güýçli döwülen uglerodyň bir görnüşidir we doýandan soň täzeden döredilip bilner.Kokos gabygy işjeňleşdirilen uglerod, gara gözenek, granul şekilli, ösen gözenekleri, gowy adsorbsion öndürijiligi, ýokary güýji, ykdysady berkligi we beýleki artykmaçlyklary bilen.

 • Poslamaýan galvanizli barreli açyň

  Poslamaýan galvanizli barreli açyň

  Süýt, içgi, çakyr, alkogol, piwo, iýmit, dermanhana, suwuk, poroşok we ş.m.

  Azyk, derman, himiýa, oba hojalygy we ş.m. ýaly köp pudaklarda poslamaýan polatdan ýasalan gaplar.

 • Qualityokary hilli we çydamly turbaly uly sumka

  Qualityokary hilli we çydamly turbaly uly sumka

  a.Birinji derejeli tehnologiýa we ösen maşynly polipropilen halta öndüriji hünärmenimiz bar.

  b.Polipropilen haltalarymyz ýokary hilli materiallardan gaty arzan zawod bahasyndan öndürilýär.

  c.Islegiňize görä dürli ululyklar we reňkler bar.

  d.Birnäçe önümçilik liniýasy çalt eltiş wagtyny üpjün etmek üçin 24 sagat işleýär.

 • Senagat soda kül natriý karbonat

  Senagat soda kül natriý karbonat

  ýeňil natriý karbonat ak kristal tozy, agyr natriý karbonat ak inçe bölejikdir.

  Senagat natriý karbonaty aşakdakylara bölmek bolar: I pudakda ulanmak üçin agyr natriý karbonat we ulanylyşyna görä senagatda ulanmak üçin II kategoriýa natriý karbonat.

 • Poli ferrik sulfat

  Poli ferrik sulfat

  Haryt

  Indeks

  Daş görnüşi

  sary ýa-da bronzing gaty

  Bütin demir (köpçülik bölegi ,%)

  ≥21

  azaltmak materialy (Fe ,% count bilen hasaplaň

  ≤0.15

  Basicity ,%

  8-16

  suwda eremeýär

  %                

  ≤0.5

  Ph bahasy (1% suw ergini)

  2-3

 • HB-203 Dogan

  HB-203 Dogan

  Harytlaryň aýratynlyklary Dykyzlygy (d420)% , ≥ 0.90 Netijeli komponent% , ≥ 50 Daş görnüşi Goňur-gyzyl-goňur ýagly suwuklyk Daş görnüşi dürli metal we metal däl minerallaryň flotasiýasynda täsirli dogan hökmünde ulanylýar.Esasan mis, gurşun, sink, demir sulfid we sulfid däl minerallar ýaly dürli sulfid magdanlarynyň flotasiýasynda ulanylýar.Dogan has güýçli we tutanýerlidir, esasanam tal, kükürt, grafit üçin käbir ýygnamak häsiýetlerini görkezýär.Plasti ...
 • HB-205 Dogan

  HB-205 Dogan

  Harytlaryň aýratynlyklary Dykyzlygy (d420)% , 85 0.85 Netijeli komponent% , ≥ 50 Daş görnüşi Açyk sary-goňur ýagly suwuklyk Gurşun-sink, mis-molibden, mis-altyn magdanlary we metal däl minerallaryň flotasiýasynda täsirli dogan hökmünde ulanylýar.Güýçli saýlama ukybyna eýe we köpük gatlagy dogry ululyk we ýapyşyk häsiýetini görkezýär.Plastik deprek, sap agramy 180 kg / deprek.Salkyn, gurak we gowy şemalladylýan ýerde yssydan we gün şöhlesinden uzakda saklaň.Önüm hem edip biler ...
 • .22 ýag

  .22 ýag

  Harytlaryň spesifikasiýasy eriorokary derejeli Birinji synp Ikinji synpyň täsirli komponenti% , ≥ 40 20 10 Daş görnüşi, sary, gyzyl-goňur ýagly suwuklyk Mis, gurşun, sink we demir sulfid magdany üçin flotasiýa köpükleýji serişdesi hökmünde ulanylýar, flotasiýa täsiri alkogol we sosna bilen meňzeýär. nebit we köpük durnuklylygy, kompaniýamyzyň özümiz ösdüren öz-özüni köpürýän agentiň täze görnüşidir.Polat deprek , sap agramy 180 kg / deprek.Salkyn, gurak, şemalladylýan ammarda saklaň ....
 • Sosna ýagy

  Sosna ýagy

  CAS belgisi: 8002-09-3

  Esasy komponent: Dürli monohidrik spirtler we terpeniň beýleki emele gelenleri, esasy terterinol.

 • Metil izobutil karbinol (MIBC)

  Metil izobutil karbinol (MIBC)

  CAS belgisi: 8002-09-3

  Esasy komponent: Dürli monohidrik spirtler we terpeniň beýleki emele gelenleri, esasy terterinol.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7