Gara sulfat geptahidrat (demir witriol)

Gysga düşündiriş:

Elektroplatlaýjy zawodlarda azaldýan serişde, senagat hapa suwlarynda flokulant, çap we boýag ösümliklerinde çökdüriji, demir gyzyl ösümlikler üçin çig mal, pestisid ösümlikleri üçin çig mal, çig mal hökmünde ulanylyp bilner. gara sulfat gülleri üçin dökün hökmünde dökün ösümlikleri we ş.m.


 • CAS belgisi:7782-63-0
 • MF:FeSO4-7H2O
 • EINECS: ok.:231-753-5
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Senagat derejeli gara sulfat geptahidrat titanium dioksidini öndürmek prosesinde goşmaça önüm bolup, gara sulfat heptahidraty köplenç önümçilikde we lagym arassalamakda ulanylýar.Azaldýan serişde hökmünde gara sulfat geptahidrat hapa suwlaryň flokulýasiýasyna we dekolizasiýasyna gowy täsir edýär.Şeýle hem sementdäki zäherli hromaty aýyrmak üçin sementde ulanylyp bilner we lukmançylykda gan tonikasy hökmünde ulanylýar.

  Elektroplatlaýjy zawodlarda azaldýan serişde, senagat hapa suwlarynda flokulant, çap we boýag ösümliklerinde çökdüriji, demir gyzyl ösümlikler üçin çig mal, pestisid ösümlikleri üçin çig mal, çig mal hökmünde ulanylyp bilner. gara sulfat gülleri üçin dökün hökmünde dökün ösümlikleri we ş.m.

  Çap etmek we boýamak, kagyz öndürmek, içerki lagym we senagat hapa suwlary flokulýasiýa, takyklamak we reňklemekde giňden ulanylýar.Gara sulfat ýokary aşgarlygy we ýokary reňkli hapa suwlary, hromy öz içine alýan hapa suwlary we kadmiýany öz içine alýan hapa suwlary bejermek üçin hem ulanylyp bilner, bu bolsa kislotanyň zyýansyzlandyrylmagy üçin ulanylmagyny azaldyp biler.Köp maýa goýum.

  Arza

  ● Topraga düzediş

  ● Demir esasly pigmentler

  ● Suwy arassalamak

  ● Kükürt kislotasynyň garyndysy

  Om Hromy aýyrmak serişdesi

  Tehniki maglumatlar

  Haryt Indeks
  FeSO4 · 7H2O Mazmuny% ≥85.0
  TiO2 Mazmuny% ≤1
  H2SO4 Mazmuny% ≤ 2.0
  Pb% ≤ 0,003
  % As ≤ 0,001

  Howpsuzlyk we saglyk görkezmeleri

  Gara sulfat geptahidrat

  Bu önüm zyýansyz, zyýansyz we ähli programmalar üçin howpsuz.

  Gaplamak we daşamak

  Her biri 25 kg tor, plastmassa dokalan haltalarda gaplanýar, 20FCL üçin 25MT.

  Her biri 1MT torly plastmassa dokalan jambbo haltalaryna gaplanýar, 20FCL üçin 25MT.

  Müşderiniň islegine görä.

  iron vitriol (4)
  iron vitriol (3)

  Sorag-jogap

  1.Q: Siziň artykmaçlygyňyz näme?

  Eksport prosesinde bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmaty bilen dogruçyl iş.

  2.Q: hilini nädip kepillendirip bileris?

  Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;

  Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

  3.Q: Durnukly çig mal üpjünçiligi barmy?

  Çig mal bilen üpjün edijiler bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklary 1-nji ädimden önümlerimiziň ýokary hilini üpjün edýär.

  4.Q: Hiliňize gözegçilik nähili?

  Hil gözegçiligimiz aşakdakylary öz içine alýar:

  (1) Gözleg we önümçilige geçmezden ozal müşderimiz bilen hemme zady tassyklaň;

  (2) ähli materiallaryň dogrudygyny barlamak;

  (3) Tejribeli işgärleri işe alyň we olara dogry taýýarlyk beriň;

  (4) productionhli önümçilik prosesinde barlag;

  (5) adingüklemezden ozal soňky gözleg.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler