Gara sulfat monohidrat

Gysga düşündiriş:

Senagat derejeli gara sulfat monohidratyň düzüminde demiriň ýokary mukdary (Fe ≥30), pes haramlyk, ýokary güýç, oňat gürlemek, aglomerasiýa ýok we arassa reňk bar.Dökünlerde, suwy bejermekde we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.


 • Molekulýar formula:FeSO4 · H2O
 • CAS #:13463-43-9
 • Molekulýar agram:169.92
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Molekulýar formula: FeSO4 · H2O

  CAS #.: 13463-43-9

  Molekulýar agram: 169.92

  Daş görnüşi: Açyk çal poroşok

  Önümiň beýany: Senagat derejeli gara sulfat monohidrat demiriň ýokary mukdaryna (Fe ≥30), haramlygyň pesligine, ýokary güýjüne, oňat gürleýişine, aglomerasiýasyna we arassa reňkine eýe.Dökünlerde, suwy bejermekde we beýleki meýdanlarda giňden ulanylýar.

  Tehniki maglumatlar

  ● Topraga düzediş

  ● Demir esasly pigmentler

  ● Suwy arassalamak

  ● Kükürt kislotasynyň garyndysy

  Om Hromy aýyrmak serişdesi

  Gara sulfat monohidrat Fe-nyň goşundysy we ösümliklere N, P elementleriniň siňdirilmegi üçin güýçlendiriji hökmünde umumy dökün goşundysydyr. Toprak üçin esasy dökün hökmünde ulanylanda, gül hlorotik bozulmalary ýaly keselleriň öňüni almaga kömek edip biler; ýaprak hökmünde ulanylanda; ergini bilen dökün, mör-möjek mör-möjeklerinden ýa-da daktiliýa, hloroz, pagta antraknoz we ş.m. ýaly kesellerden goranmaga kömek edip biler. Iýmitde gara sulfat goşmak demir ýetmezçiligi ganazlygy, demir ýetmezçiligi pesligi, bedeniň adaty bolmadyk temperaturasy, keselleriň öňüni alyp biler. Şeýle hem mallaryň diri galmak derejesini ýokarlandyryp, ösüşini we ösüşini gowulaşdyryp, kesele garşy durnuklylygyny güýçlendirip biler. Düwürtik, gara sulfat suwy bejermekde, demir duzlaryny öndürmekde, mordant, konserwatiw we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

  Tehniki maglumatlar

  Haryt Indeks
  FeSO4 · H2O ≥91.0%
  Fe ≥30.0%
  Pb ≤0.002%
  As ≤0.0015%
  Çyglylyk ≤0.80%
  Inçelik (50 mesh) ≥95%

  Howpsuzlyk we saglyk görkezmeleri

  Gara sulfat monohidrat.

  Bu önüm zyýansyz, zyýansyz we ähli programmalar üçin howpsuz.

  Gaplamak we daşamak

  Her biri 25 kg tor, plastmassa dokalan haltalarda gaplanýar, 20FCL üçin 25MT.

  Her biri 1MT torly plastmassa dokalan jambbo haltalaryna gaplanýar, 20FCL üçin 25MT.

  Müşderiniň islegine görä.

  Ferrous Sulphate Monohydrate (2)
  Ferrous Sulphate Monohydrate (4)
  Ferrous Sulphate Monohydrate (5)
  Ferrous Sulphate Monohydrate (3)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler